Vodovod

Slika

Telefonske številke za nujne primere na vodovodu Boštanj:
Tonček Brce - 040 239 761
Mirko Hribar - 041 641 315

Stanje vodomera lahko med 20. in 23. v tekočem mesecu sporočate na:

Poročila o analizah pitne vode
Na javnih vodovodih se izvajajo redne preiskave pitne vode v okviru notranjega nadzora, ki jih za Komunalo d.o.o. Sevnica izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ter preiskave v okviru državnega monitoringa, ki ga zagotavlja Ministrstvo za zdravje RS.

Arhiv analiz pitne vode