Izjava o dostopnosti

Dostopnost
KS Boštanj se zavezuje omogočati dostopnost spletišča ks-bostanj.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče ks-bostanj.si.

Stopnja skladnosti
To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina
Dostopnost spletišča ks-bostanj.si nenehno izboljšujemo. Nekatere vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Primeri takih vsebin so: skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila).  

Povratne in kontaktne informacije
Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletišča ks-bostanj.si, nas lahko o tem obvestite na naslov ks.bostanj@obcina-sevnica.si ali na telefonsko številko (07) 814 9151 v času uradnih ur. Na navedeni e-naslov lahko posredujete tudi zaprosilo za seznanitev z nedostopnimi spletnimi vsebinami na drugačen način, Svet KS Boštanj pa bo seznanitev omogočil skladno z zmožnostmi.  

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja
Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja: Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID), Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, 01 555 58 48, gp.irsid@gov.si.  

Izjava je bila pripravljena 20. 4. 2023.