Dolinškov kozolec

Slika

Dolinškov kozolec Toplar na Šmarčni je bil postavljen leta 1920. Kmetija Knez je bila večja kmetija na Šmarčni, kar je vplivalo tudi na velikost kozolca. Kozolec je služil različnim namenom, predvsem sušenju sena in žita na drogovih štantov. Sušenje je potekalo tudi v brani, od koder se je pred zimo in vetrovi spravilo suho seno na podstreho kozolca. V spodnjem delu kozolca je bil prostor za kmetijske stroje, spravilo koruznice, sušenje našpiljenega lesa in v jesenskih mesecih spravilu krompirja pobranega iz njiv, kjer se je nato pod kozolcem prebiral in sortiral v gajbice in kasneje v vreče. Leta 1974 se je ob kozolec postavil še stegnjeni kozolec z dvema oknoma, zaradi potrebe po večji količini sušenja sena, kajti kmetija se je preusmerila v večje število živine in pridelavo mleka.

Kozolec je svojemu dejanskemu namenu služil vse do leta 1988. V tistem obdobju se je na kmetiji zgradil novi živinski hlev s podom, kamor se je shranjevalo seno in po dnevni potrebi odmetavalo skozi lino direktno v hlev. Pod kozolcem pa so še vedno imeli prostor kmetijski stroji in drugi materiali. V letu 2009 so se na kmetiji odločili, da kozolec očistijo in ga prenovijo v izvirnem stanju, vanj pa postavijo etnološko zbirko kmečkega in gospodinjskega orodja iz okoliških krajev.

PONUDBA ZA SKUPINE:

  • Ogled Dolinškovega kozolca – toplarja, muzeja z zbirko kmečkega orodja
  • Ogled nove cerkvice Marije pomočnice
  • Prikaz kavsanja na Savi – lovljenja plavajočega lesa po Savi
  • Pogostitev s kmečko malico ob kapljici domačega soka ali vina  
  • Vaške igre za obiskovalce
  • Programi za Šolske otroke: pohodi, vaške igre, izdelovanje ptičjih hišic, uporaba igrišča.    

Več na www.dolinskov-kozolec.si.