Krajevna skupnost Boštanj

Slika

Sedež Krajevne skupnosti je v zgornjih prostorih gasilskega doma v Boštanju.

NASLOV:  
KS Boštanj, Boštanj 30, 8294 Boštanj

URADNE URE:
sreda, od 13. - 17. ure

KONTAKT:  
(07) 81 49 151
051 636 246
ks.bostanj@obcina-sevnica.si

Naslov spletne strani: www.ks-bostanj.si
Urednik spletne strani: Aleksander Mrvič

Telefonske številke za nujne primere:
Predsednik KS Boštanj, Vincenc Knez – 041 348 729
VODOVOD: Brce Tonček – 040 239 761, Mirko Hribar - 041 641 315
MRLIŠKA VEŽICA: Komunala Sevnica - 031 547 744, Alojz Udovč – 041 685 985
POGREBNE STORITVE: Komunala Sevnica (Silvo Medved) – 031 641 325 oz. 07 81 64 700

ČLANI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI BOŠTANJ, mandat 2022–2026:
VINCENC KNEZ, Šmarčna 17, 8294 Boštanj (predsednik);
TOMAŽ LISEC, Boštanj 105, 8294 Boštanj (podpredsednik);
MATEJ SIMONČIČ, Dolenji Boštanj 95, 8294 Boštanj;
MITJA UDOVČ, Boštanj 17b, 8294 Boštanj;
ALEŠ ŠLOGAR, Log 122, 8294 Boštanj;
BORIS ANDROJNA, Lukovec 26c, 8294 Boštanj;
MARKO LISEC, Konjsko 15, 8294 Boštanj;
ALOJZ UDOVČ, Jelovec 7, 8294 Boštanj;
IVAN MOŽIC, Vrh 33, 8294 Boštanj;
IVAN PODLOGAR, Jablanica 25, 8294 Boštanj,

Člani občinskega sveta, iz KS Boštanj (3. volilna enota Občine Sevnica, izvoljeni na lokalnih volitvah novembra 2022):
Brigita Karlovšek
Jernej Žnidaršič
Tomaž Lisec
Vincenc Knez