Pokopališka dejavnost

Slika

Na podlagi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5.4.2019) je upravljavec pokopališč Občina Sevnica, ki s tem odlokom pooblašča Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica za izvajanje pokopališke dejavnosti, ki se nanaša na upravljanje ter urejanje pokopališč, in obsega:

  • oddajanje prostorov za grobove v najem,
  • urejanje in vzdrževanje pokopališč,
  • vodenje evidenc in
  • izdajanje ustreznih soglasij skladno s tem odlokom.

Povezava na odlok -->

Telefonske številke za nujne primere:

POGREBNE STORITVE (dogovor za najem mrliške vežice, prevoz pokojnika, dokumentacija, pogreb):
Komunala Sevnica (pogrebna in pokopališka dejavnost): 07 81 64 700 ali 031 641 325

Vse pomembne informacije glede pogrebne in pokopališke dejavnosti najdete na povezavi:
www.komunala-sevnica.si/pokopalisce.

ŽUPNIŠČE BOŠTANJ
Andrej Golčnik (župnik)
07 81 49 710
031 731 677
e-pošta: andrej.golcnik@rkc.si