Gradovi, dvorci

Slika

V srednjem veku je bilo območje Boštanja in okolice gosto posejano s številnimi gradovi in dvorci: Boštanj, Rekštanj, Gomila (Šmarčna), Jelša, Tariška vas, Lepi dob, Kompolje, Novi grad.

Prvi boštanjski grad (slika zgoraj) je v bakrorezu leta 1679 upodobil Valvazor, ki je potoval po naših krajih. Od gradu je danes, na strmem pobočju nad Savo, ostalo nekaj ruševin, ostankov od obrambnega stolpa. Grad je bil namreč porušen in med 2. svetovno vojno požgan. Pod gradom je bila po letu 1734 zgrajena podružnična cerkev Sv. Nikolaja, ki je bila hkrati grajska kapela.  Mnogi boštanjčani še poznajo legendo, da je med porušenim gradom in cerkvijo skrivni rov. Do današnjih dni ga ni našel še nihče, saj je verjetno le plod domišljije. Kor cerkve pa je bil dejansko, z lesenim prehodom povezan s stanovanjskim objektom v bližini. Ko so v 2. svetovni vojni stanovanjski objekt, ki je stal na takrat Jakilovem posestvu požgali, se je po lesenem prehodu požar razširil še na cerkev. Cerkvica je bila pred leti, po zaslugi Vinka Golčarja, intenzivno prenovljena in blesti v novi, oz. stari prvotni lepoti.

Več o gradovih, dvorcih in ruševinah na območju Krajevne skupnosti Boštanj najdete na facebook strani Castles of Posavje (Gradovi Posavja) in na spletni strani Gradovi Slovenije.