Počastitev slovenskega kulturnega praznika in praznika KS Boštanj

Objavljeno 12. februar 2017

»Branje slovenskih klasikov je lahko kul«, je bila rdeča nit dogodka v Boštanju, ki je bil v soboto, 11. februarja, organiziran v čast kulturnemu prazniku in prazniku KS Boštanj. Na svečani proslavi so se zbrali številni krajani in gostje, med njimi župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, poslanec DZ Tomaž Lisec, podpredsednik KS Boštanj Vinko Knez, ravnateljica OŠ Boštanj Vesna Vidic Jeraj in letošnji nagrajenci KS Boštanj - Jože Andolšek in Jurij Pesjak z delegacijo lovske družine Boštanj. 

PREBERI VEČ (fotogalerija)>>>

Delovanje Sveta KS Boštanj ob izgubi podpredsednika, oz. člana Sveta KS

Objavljeno 25. januar 2017

Po daljši bolezni je v decembru 2016 preminul Jure Šlogar, ki je v KS Boštanj opravljal funkcijo podpredsednika. Jure je opravljal številne funkcije. Mnogo let je aktivno deloval kot podpredsednik društva TVD Partizan Boštanj, v preteklih mandatih je opravljal funkcijo predsednika KS Boštanj, v zadnjih letih pa se je najbolj posvečal vodenju različnih skupnih projektov v vaški skupnosti na Logu, kjer je prebival. Njegov optimizem, dobro voljo in stalno pripravljenost za sodelovanje, bomo neizmerno pogrešali, ohranjamo pa ga v lepem spominu.
    
Zaradi prenehanja mandata članu sveta KS zaradi smrti, so v Oddelku za pravne zadeve na Občini Sevnica izdali strokovno mnenje, ki se glasi: "V skladu z 10. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) se nadomestne volitve v svete krajevnih skupnosti opravijo, ko preneha mandat najmanj tretjini članov sveta. V primeru KS Boštanj to pomeni, da bi se nadomestne volitve opravile, če bi prenehal mandat najmanj 4 svetnikom. Statut Občine Sevnica v 70. členu določa, da imajo lahko krajevne skupnosti kot organizacijsko obliko delovanja organizirane tudi vaške odbore, kjer se na nivoju posameznega naselja ali vasi sprejemajo nekatere odločitve. S tem se zagotavlja sodelovanje in hkrati nadzor ožjih delov krajevne skupnosti nad izvajanjem investicij in porabo sredstev. Menimo, da bi bilo izgubo predstavnika naselja Log mogoče primerno nadomestiti tako, da se na seje sveta KS vabi predstavnika vaškega odbora Log. Le-temu se lahko dovoli, da razpravlja in sodeluje na seji, nima pa pravice glasovati. Nadomestnih volitev se torej ne izvede, v kolikor pa bi bila kljub temu podana takšna pobuda, jo bo proučila in o njej odločila Občinska volilna komisija. Strošek izvedbe takšnih volitev znaša dobrih 3.000 EUR."

Svet KS Boštanj je na redni seji, dne 12.1.2017, obravnaval vsebino gradiva in zavzel stališče, ki se nanaša na nadomestne volitve v svete krajevne skupnosti. Sprejet je bil sklep, da Svet KS Boštanj Občinski volilni komisije ne predlaga izvedbo razpisa za nadomestne volitve nadomestnega člana. Člana vaškega odbora, ki ima skladno z zakonom razpravljalno pravico brez pravice glasovanja, se vključi v delo KS, oz. se ga vabi na seje Sveta KS Boštanj. V primeru drugačne odločitve Vaškega odbora Log, bo o tem obveščena Občinska volilna komisija.

Hkrati je Svet KS Boštanj sprejel sklep, da funkcijo podpredsednika opravlja Vincenc Knez, in sicer v času od 12.1.2017 do konca mandata.

Zapisnik 15. redne seje Sveta KS

Objavljeno 24. januar 2017

Na spletno stran smo dodali zapisnik 15. redne seje Sveta KS Boštanj, ki je bila 12. januarja 2017.  

Povezava (zapisnik) >>> 

Do starejših zapisnikov sej Sveta KS lahko dostopate iz padajočega menija desno zgoraj ("Svet KS" - "Zapisniki"), oz. jih najdete na povezavi tukaj

4. Mišjakov večer

Objavljeno 22. januar 2017

Turistično in hortikulturo društvo je v soboto, 21. januarja, izvedlo 4. Mišjakov večer. Leto 2017 je zaznamovano s 300 letnico rojstva Marije Terezije in 250 letnico njenega dekreta o sajenju krompirja pri nas, s čimer se je končala dolgoletna lakota. S tem razlogom je bil tokratni Mišjakov večer posvečen "krompirju na slovenskih tleh". Turistično društvo se vsem zahvaljuje za sodelovanje in obisk.

"Mišjakov večer" je poimenovan po znamenitem Boštanjčanu Mešjaku, ki je ušpičil marsikaj. Pripoved, kako je stari Mešjak s svojo kobilo Luco iz vinorodnega Topolovca tovoril vino, je opisna tudi v knjigi "Boštanj 800 let".

Preberi več (FOTOGALERIJA)>>>

Nov sistem opravljanja dimnikarskih storitev v letu 2017

Objavljeno 14. januar 2017

Vabimo vas, da se seznanite z novostmi, ki jih prinaša nov Zakon o dimnikarskih storitvah, ki velja od 1. januarja 2017. 

Več na povezavi>>>

Boštanj se razvija v sodobno mestno jedro

Objavljeno 23. november 2016

V mesecu praznovanja sevniškega občinskega praznika sta bili v poznem torkovem popoldnevu, 22. novembra 2016, namenu predani dve za krajanke in krajane Boštanja pomembni ureditvi - nov most čez hudourniški potok Grahovica in daljši cestni odsek od železniške postaje v Boštanju do tamkajšnje osnovne šole.

»Boštanj se je začel urejati po sodobnih mestnih standardih, kar prinaša določen napredek,« je dejal župan Srečko Ocvirk, član Sveta KS Boštanj Ivan Možic pa, da je bila obnova oz. novogradnja mostu čez potok Grahovica nujna, saj več kot 50 let star most ni bil več dovolj varen, pa tudi območje okoli mostu je bilo potrebno protipoplavno urediti. »Most predstavlja krajšo pot za naselje Vrh ter Okič, kjer bi želeli, da se preplasti še en del ceste, ki je bila v celoti asfaltirana leta 1986,« je še dodal.

Novi pridobitvi so namenu predali predstavnik lokalne skupnosti Ivan Možic, sevniški župan Srečko Ocvirk in predstavnik izvajalca gradbenih del, domačin in direktor podjetja Gradnje d.o.o. Franc Povše. Pri slavnostnem prerezu traku preko novega mostu je sodelovala tudi v neposredni bližini potoka živeča gospa Klemenčič, pa direktor Komunale in domačin Mitja Udovč ter višji svetovalec za komunalno infrastrukturo na Občini Sevnica Rado Gobec. Pri prerezu traku na novo urejenem cestnem območju Dolenjega Boštanja so poleg župana, izvajalca del in predstavnika lokalne skupnosti Vinka Kneza sodelovali še na povabilo župana vsi prisotni na odprtju, ki so bili mlajši od 25 let.

Obe pridobitvi so s pesmijo obogatili Ljudski pevci Boštanj, za pogostitev in za zdravico so poskrbeli domačini oz. domačinke.

(Povzeto po: Posavski obzornik (S. R., 22.11.2016), http://www.posavskiobzornik.si/novice/bostanj-se-razvija-v-sodobno-mestno-jedro)

Po novem cestnem odseku v Boštanju pa se je (po sicer nepreverjenih virih) zapeljala tudi bodoča prva dama ZDA Melanija, o čemer priča video, ki ga najdete na povezavi TUKAJ.

Arhiv novic

Vsebina

Uradne ure

 

Kontakt

Lokacija

Copyrights © 2014 KS Boštanj, Izdelal Dejan Knez
  • DOMOV
  • ZEMLJEVID STRANI
  • PIŠKOTKI