Koncert ljubezenskih pesmi

Objavljeno 16. marec 2017

Oktet Jurij Dalmatin Boštanj prireja koncert z naslovom
"KONCERT LJUBEZENSKIH PESMI", in sicer v soboto 1. aprila
ob 20. uri v boštanjski farni cerkvi.
Vljudno vabljeni!

Od septembra 2013 oktet vodi domačin Tine Bec, ki je kljub mladosti raven okteta dvignil do te mere, da pevci posegajo po številnih priznanjih, repertoar pa razširil tudi s svojimi lastnimi skladbami.

"Kdor poje rad, ostaja mlad…" Da je temu tako, dokazuje trenutni sestav, ki ima ob več kot 50 letnem delovanju povprečno starost le nekaj nad 30 let. Fante poleg veselja do petja druži tudi želja po druženju in iskreno prijateljstvo. 

Zapisnik 16. redne seje Sveta KS

Objavljeno 15. marec 2017

Na spletno stran smo dodali zapisnik 16. redne seje Sveta KS Boštanj, ki je bila 9. marca 2017.  

Povezava (zapisnik) >>> 

Do starejših zapisnikov sej Sveta KS lahko dostopate iz padajočega menija desno zgoraj ("Svet KS" - "Zapisniki"), oz. jih najdete na povezavi tukaj

Izvedba arheoloških raziskav na trasi daljnovoda Trebnje – Mokronog – Sevnica

Objavljeno 13. marec 2017

V postopku priprave državnega prostorskega načrta za izgradnjo daljnovoda Trebnje–Mokronog–Sevnica je bila predlagana najustreznejša rešitev, izbrana na podlagi primerjave različnih variant, ki so bile proučene in primerjane s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika, upoštevan je bil tudi vidik družbene sprejemljivosti. V sklopu priprave osnutka državnega prostorskega načrta bo pripravljeno tudi poročilo o vplivih na okolje.

V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine se bodo v sklopu priprav vseh gradiv opravile tudi predhodne arheološke raziskave. Potekale bodo v drugi polovici meseca marca 2017 na območju občine Sevnica s strani državne javne službe, ki jo opravlja Center za preventivno arheologijo v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Območje izvajanja predhodnih arheoloških raziskav si lahko občani ogledajo na povezavi.

Preberi več>>>

Občni zbor Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj

Objavljeno 27. februar 2017

V petek, 24. februarja so se članice in člani Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj v Sevnici zbrali na rednem letnem občnem zboru. 

Poleg članic in članov so se vabilu odzvali tudi gostje, in sicer vinska kraljica Slovenije, Maja Žibert, župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk, predsednik DV Studenec, Brane Arih in predstavnik KS Sevnica, Grega Vavtar. Na zboru so nastopili pevci "Un`s Trboul". 

"Delo društva je bilo v zadnjem letu uspešno, v celoti je bil izpolnjen plan dela, uspešno je bilo organiziranih več odmevnih strokovnih in družabnih prireditev", je v svojem nagovoru poudaril predsednik društva, Jože Simončič. Ob tej priložnosti je društvo tradicionalno izdalo društveni bilten, v katerem so analizirali vse aktivnosti zadnjega leta. Svečano so razglasili rezultate tradicionalnega, že 35. društvenega ocenjevanja vin. 

Rezultati ocenjevanja vin >>> 

PREBERI VEČ (FOTOGALERIJA) >>>

Počastitev slovenskega kulturnega praznika in praznika KS Boštanj

Objavljeno 12. februar 2017

»Branje slovenskih klasikov je lahko kul«, je bila rdeča nit dogodka v Boštanju, ki je bil v soboto, 11. februarja, organiziran v čast kulturnemu prazniku in prazniku KS Boštanj. Na svečani proslavi so se zbrali številni krajani in gostje, med njimi župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, poslanec DZ Tomaž Lisec, podpredsednik KS Boštanj Vinko Knez, ravnateljica OŠ Boštanj Vesna Vidic Jeraj in letošnji nagrajenci KS Boštanj - Jože Andolšek in Jurij Pesjak z delegacijo lovske družine Boštanj. 

PREBERI VEČ (fotogalerija)>>>

Delovanje Sveta KS Boštanj ob izgubi podpredsednika, oz. člana Sveta KS

Objavljeno 25. januar 2017

Po daljši bolezni je v decembru 2016 preminul Jure Šlogar, ki je v KS Boštanj opravljal funkcijo podpredsednika. Jure je opravljal številne funkcije. Mnogo let je aktivno deloval kot podpredsednik društva TVD Partizan Boštanj, v preteklih mandatih je opravljal funkcijo predsednika KS Boštanj, v zadnjih letih pa se je najbolj posvečal vodenju različnih skupnih projektov v vaški skupnosti na Logu, kjer je prebival. Njegov optimizem, dobro voljo in stalno pripravljenost za sodelovanje, bomo neizmerno pogrešali, ohranjamo pa ga v lepem spominu.
    
Zaradi prenehanja mandata članu sveta KS zaradi smrti, so v Oddelku za pravne zadeve na Občini Sevnica izdali strokovno mnenje, ki se glasi: "V skladu z 10. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) se nadomestne volitve v svete krajevnih skupnosti opravijo, ko preneha mandat najmanj tretjini članov sveta. V primeru KS Boštanj to pomeni, da bi se nadomestne volitve opravile, če bi prenehal mandat najmanj 4 svetnikom. Statut Občine Sevnica v 70. členu določa, da imajo lahko krajevne skupnosti kot organizacijsko obliko delovanja organizirane tudi vaške odbore, kjer se na nivoju posameznega naselja ali vasi sprejemajo nekatere odločitve. S tem se zagotavlja sodelovanje in hkrati nadzor ožjih delov krajevne skupnosti nad izvajanjem investicij in porabo sredstev. Menimo, da bi bilo izgubo predstavnika naselja Log mogoče primerno nadomestiti tako, da se na seje sveta KS vabi predstavnika vaškega odbora Log. Le-temu se lahko dovoli, da razpravlja in sodeluje na seji, nima pa pravice glasovati. Nadomestnih volitev se torej ne izvede, v kolikor pa bi bila kljub temu podana takšna pobuda, jo bo proučila in o njej odločila Občinska volilna komisija. Strošek izvedbe takšnih volitev znaša dobrih 3.000 EUR."

Svet KS Boštanj je na redni seji, dne 12.1.2017, obravnaval vsebino gradiva in zavzel stališče, ki se nanaša na nadomestne volitve v svete krajevne skupnosti. Sprejet je bil sklep, da Svet KS Boštanj Občinski volilni komisije ne predlaga izvedbo razpisa za nadomestne volitve nadomestnega člana. Člana vaškega odbora, ki ima skladno z zakonom razpravljalno pravico brez pravice glasovanja, se vključi v delo KS, oz. se ga vabi na seje Sveta KS Boštanj. V primeru drugačne odločitve Vaškega odbora Log, bo o tem obveščena Občinska volilna komisija.

Hkrati je Svet KS Boštanj sprejel sklep, da funkcijo podpredsednika opravlja Vincenc Knez, in sicer v času od 12.1.2017 do konca mandata.

Arhiv novic

Vsebina

Uradne ure

 

Kontakt

Lokacija

Copyrights © 2014 KS Boštanj, Izdelal Dejan Knez
  • DOMOV
  • ZEMLJEVID STRANI
  • PIŠKOTKI